Construction%20Workers_edited2.jpg

המגן לעסקים

מערכת פנים-ארגונית לאיתור מגעים (Contact Tracing ) אשר מגינה על צוות העובדים, קהל הלקוחות וציבור המבקרים ומאפשרת המשכיות עסקית בתקופות הקורונה.

המערכת משולבת בפרוייקט 'מגן לתעשייה' של התאחדות התעשיינים.

המשכיות עסקית

הגנה לעובדים

עמידה בדרישות

פרטיות ואבטחה

Kan11_logo.png

כתבה  בתוכנית  "משחקי הכיס"  בערוץ  כאן 11

18704_edited.jpg

מערכת שתומכת בהמשכיות עסקית במקום העבודה

על ידי שיתוף פעולה של כלל בעלי העניין בארגון

פעולה

ניהול מערך הבידודים במפעל באופן מבוקר ואחראי

מניעה

על ידי מניעת התקהלות, שמירת מרחק, וחיטוי איזורים נגועים

איתור

על ידי מילוי הצהרת בריאות דיגיטלית וביצוע ניתור מיקומים

jmiik.png

איתור מהיר של חולים מאומתים מאפשר קטיעה מהירה של שרשראות ההדבקה 

עבור צוות העובדים, קבלני משנה, ספקים וקהל הלקוחות

Glass Buildings

כיצד האפליקציה מסייעת לארגון בהתמודדות עם המגפה?

קטיעה של שרשראות ההדבקה תוך דקות במקום ימים

  • ביצוע קטיעה מהירה של שרשראות ההדבקה * תוך דקות במקום ימים.

  • איתור מהיר של עובדים שהיו חשופים לחולה קורונה, והכנסתם המיידית לבידוד

  • קבלת ניתוח נתונים של מעגל ראשון ושני להדבקה, תוך דקות

  • עמידה בדרישות הן של מקום העבודה והן של רשויות החוק

  • אתר איזורים במפעל עם חשש לתחלואה גבוהה, לצורך חיטוי או סגירה

  • קבלת התראות בזמן אמת להפרות נהלים או לאיזורים צפופים בהתקהלות יתרה

  • שיתוף מידע עם ציבור העובדים על מנת לאפשר הסברה ורתימת הקהילה למאמץ הכולל

"מסך שליטה" לניתור ובקרה פסיבית

מאפשר לממוני קורונה בארגון לנהל את אירועי ההדבקה באופן דסקרטי מתוך DASHBOARD שמשותף עם שאר המנהלים בארגון.

180_לוגו-התאחדות-התעשיינים.png

השתלבות בתוכנית הלאומית 'מגן לתעשייה' של התאחדות התעשיינים

האפליקציה שולבה באופן מוצלח כחלק מפרוייקט 'מגן לתעשייה' של התאחדות התעשיינים על מנת להנגיש למגזר העסקי סל כלים ושירותים למתן המשכיות עסקית בזמן קורונה. האפליקציה ביצעה פיילוט מוצלח ומשם אומצה באופן מלא על ידי מספר מפעלים בארץ ובחו"ל.

 

 

עלון הסבר של התאחדות התעשיינים. 

Picture8_edited.jpg
 

על החברה

חברת ONSPOTA הינה חברה ישראלית, המפתחת יישומים מבוססי מיקום שמאפשרים לעסקים לתקשר עם ציבור העובדים, לקוחות ומבקרים של הארגון.

לאחרונה ביצעה החברה את ההתאמות הנדרשות בטכנולוגיה שלה, על מנת לפתח את אפליקציית ה'מגן לעסקים' ולאפשר למעסיקים לצלוח בבטחה את תקופת הקורונה בניהול מערך הסיכונים במקום העבודה.